Runderen

Wist je dat...

  • Nederland op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen telde, ruim 178 000 (4%) minder dan een jaar eerder?
  • het aantal geiten met 12% toenam en het aantal schapen nagenoeg gelijk bleef? 
  • Nederland 1,63 miljoen volwassen melkkoeien telde? Dat zijn er ruim 64 000 (4%) minder dan een jaar eerder. Melkveehouders deden vooral afstand van jongvee, met een afname van 162 000 dieren (14%). Deze jonge dieren worden opgefokt tot melkvee.
  • het aantal vleeskalveren in 2018 een recordhoogte bereikte? Voor het eerst werd de grens van 1 miljoen dieren bereikt, ruim 47 000 (5%) meer dan vorig jaar. Zowel het aantal rosévleeskalveren als het aantal witvleeskalveren nam toe, met respectievelijk 3% en 6%.

          (cijfers: CBS Landbouwtelling 2018)

Welke producten kan ik gebruiken?

Welke aandoeningen komen hierbij voor?

Contacteer ons
We helpen u graag verder